نماز و نیاز سلامی گرم تر از آفتاب تابان و درودی بی كران نثار روی ماهتان با سپاس و ثنای بی حد آن والایی که روشنایی بخش محفل معلمان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت است، همان بی همتایی كه با کمال رأفت و در نهایت عطوفت رخصت تاسیس و راه اندازی این وبلاگ را به من عطا بخشیده است. با امید به اینکه محبت بی کران شما عزیزان شامل حالم گشته و این صفحه مجازی با نوشته ها، نظرات و پیشنهادهای خوبتان مزین نمایید و من نیز قدر این نعمت را دانسته و لایق عنایت و محبت بی کرا ن یکایک شما عزیزان هموطن باشم. اسدی مدیر دبستان مکتب معصومه بلداجی http://namazoniyaz.mihanblog.com 2018-12-18T15:30:36+01:00 text/html 2017-07-01T14:54:37+01:00 namazoniyaz.mihanblog.com -- اسدی مسجد http://namazoniyaz.mihanblog.com/post/225 <h3 align="center"><a title="پیوند یکتا به : مسجد" rel="bookmark" class="tooltip" href="http://tkoodakan.net/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af">مسجد</a></h3><div align="center"><br></div><p dir="rtl" align="center">مسجد یک خانه ی پاک.</p> <p dir="rtl" align="center">مسجد جای نماز است.</p> <p dir="rtl" align="center">جای رکوع و سجده.</p> <p dir="rtl" align="center">جای راز و نیاز است.</p><p dir="rtl" align="center">مسجد جای پاکان است.</p> <p dir="rtl" align="center">خوبان و صالحان است.</p> <p dir="rtl" align="center">جای صحبت با خدا.</p> <p dir="rtl" align="center">خدای مهربان است.</p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7563977197/Medinah4.jpg" width="500" height="291"></p> <p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center">مسجد سنگر می شود.</p> <p dir="rtl" align="center">هنگام جنگ و پیکار.</p> <p dir="rtl" align="center">با دشمن ستمگر.</p> <p dir="rtl" align="center">زشت و پلید و خونخوار.</p> <p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center">مسجد اصل و اساسش.</p> <p dir="rtl" align="center">تقوا هست و طهارت.</p> <p dir="rtl" align="center">این خانه ی خدایی.</p> <p dir="rtl" align="center">جای زهد و عبادت.</p> <p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center">یک مؤمن مسلمان.</p> <p dir="rtl" align="center">در مسجد هم تمیز است.</p> <p dir="rtl" align="center">این بنده ی پاکیزه.</p> <p dir="rtl" align="center">پیش خدا عزیز است.</p> <p dir="rtl" align="center"> </p><p dir="rtl" align="center">خدا پاکیزگان را.</p> <p dir="rtl" align="center">همیشه دوست دارد.</p> <p dir="rtl" align="center">خوبان و صالحان را.</p> <p dir="rtl" align="center">همیشه دوست دارد.</p><div align="center"><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt;" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt;" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><br></p></font></font></span></div> text/html 2017-06-06T15:06:46+01:00 namazoniyaz.mihanblog.com -- اسدی شعر کوتاه http://namazoniyaz.mihanblog.com/post/224 <div align="center"><p dir="rtl"><font size="3"><b><font color="#3333FF">در كویر سینه ام ، چشمه های ((ربنّا))ست</font></b></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><b><font color="#3333FF">بر لبم شكوفة ((آتِ ما وَعَدتَنا))ست</font></b></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><b><font color="#3333FF">بندبند هستی ام ، ترجمان این دعاست:</font></b></font></p> <p dir="rtl"><font size="3"><b><font color="#3333FF">((لاتُزِع قلوبَنا بعدَ اِذ هَدَیتَنا))</font></b></font></p></div> text/html 2017-05-27T15:01:04+01:00 namazoniyaz.mihanblog.com -- اسدی رمضان مبارک http://namazoniyaz.mihanblog.com/post/223 <div dir="ltr" class="irc_mimg irc_hic iD2Pb1gk2lB0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iD2Pb1gk2lB0-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwj44e26q5DUAhUBjiwKHT8XB_4QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj44e26q5DUAhUBjiwKHT8XB_4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fahlolbait.com%2Fdoa%2F1973%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNHZ1cnO4HX1y5yNVxdobxD-nrmZcw&amp;ust=1495983628770556" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj44e26q5DUAhUBjiwKHT8XB_4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fahlolbait.com%2Fdoa%2F1973%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNHZ1cnO4HX1y5yNVxdobxD-nrmZcw&amp;ust=1495983628770556"><img class="irc_mi" src="http://ahlolbait.com/files/12/galery/1%20%284%29_4.jpg" alt="نتیجه تصویری برای متن زیبا امدن ماه رمضان" style="margin-top: 0px;" height="384" width="543"></a></div> text/html 2017-05-25T17:27:54+01:00 namazoniyaz.mihanblog.com -- اسدی مثل این دختر بچه نماز می خوانیم؟؟؟ http://namazoniyaz.mihanblog.com/post/222 <div align="center"><span class="style11"><span class="style13"></span></span></div><br><span class="style11"><span class="style13"><p style="text-align: justify;"></p></span></span><h2 class="Title" style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/78.gif" width="400" height="133" border="0"></h2><span class="style11"><span class="style13"><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">حاج آقا قرائتی تعریف می‏كرد:&nbsp;در ستاد نماز گفتیم، آقازاده‌ها،&nbsp; دخترخانمها، شیرین‌ترین </font></h2><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;نمازی که خواندید، برای ما بنویسید. </font></h2><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یک دختر یازده ساله یک نامه نوشت، همه ما بُهتمان زد، دختر یازده ساله، ما </font></h2><h2 style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ریش سفیدها را به تواضع و کرنش واداشت...</font></h2></span></span><br><div align="center"><span class="style11"><span class="style13"><p style="text-align: justify;"><img src="http://kermanshah.namaz.ir/kermanshah/images/articles/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%8A.jpg"></p></span></span></div><br><span class="style11"><span class="style13"><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">** <strong>نوشت که ستاد اقامه نماز، شیرین‌ترین نمازی که خواندم این است كه:</strong>**</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">در اتوبوس داشتم می‌رفتم یک مرتبه دیدم خورشید دارد غروب می‌کند. یادم آمد نماز نخواندم به </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بابا یم گفتم: نماز نخواندم، گفت: خوب باید بخوانی، اما حالا که اینجا توی جاده است&nbsp; و بیابان، </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">گفت: </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">برویم به راننده بگوییم نگه‌دار. پدر گفت: راننده كه بخاطر یک دختربچه نگه نمی‌دارد، گفتم: </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">التماسش می‌کنیم. گفت: نگه نمی‌دارد. گفتم: تو به او بگو. </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">گفتم كه نگه نمی‌دارد، بنشین. حالا بعداً قضا می‌کنی. دختر دید خورشید غروب نکرده است و </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">گفت بابا خواهش می‌کنم، پدر عصبانی شد، اما دختر گفت: پدر، امروز اجازه بده من&nbsp; تصمیم </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">بگیرم.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">می‌گفت ساکی داشتیم، زیپ ساک را باز کرد، یک شیشه آب درآورد. زیرِ صندلی اتوبوس هم </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">یک سطل بود، آن سطل را هم آورد بیرون. دستِ کوچولو، شیشه کوچولو، سطل کوچولو...</font></p></span></span><p style="text-align: left;"><span class="style11"><span class="style13"></span></span></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">شروع کرد وسط اتوبوس وضو گرفت. قرآن یک آیه دارد می‌گوید: کسانی که برای خدا حرکت </font></p><p><span class="style11"><span class="style13"></span></span></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></p><span class="style11"><span class="style13"> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">کنند مهرش را در دلها می‌گذاریم به شرطی که اخلاص داشته باشد، نخواسته باشد خودنمایی</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> کند، شیرین‌کاری کند، واقعا دلش برای نماز بسوزد، پُز نمی‌خواهد بدهد. «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا»</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> مریم/96 یعنی کسی که ایمان دارد، «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» کارهایش هم صالح است، کسی که </font></p></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">ایمان دارد، کارش هم شایسته است، «سَیَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَانُ وُدًّا»، «وُدّ» یعنی مودت، مودتش را </font></p></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">در دلها می‌گذاریم.</font></p> <div style="text-align: justify;"> <div style="margin: auto;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">لازم نیست امام فقط امام خمینی باشد. منِ، بچه یازده ساله هم می‌توانم در فضای خودم امام باشم.</font></div></div></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><div style="text-align: justify;"><div style="margin: auto;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font> </div></div></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><div style="text-align: justify;"><div style="margin: auto;"><div> </div> </div></div> <div style="text-align: justify;"> <div><font size="4" face="times new roman,times,serif">شاگرد شوفر نگاه کرد و&nbsp;دید كه&nbsp;دختربچه وسط اتوبوس نشسته و دارد وضو می‌گیرد، پرسید: </font></div></div></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><div style="text-align: justify;"><div> <font size="4" face="times new roman,times,serif">دختر چه می‌کنی؟ گفت: آقا من وضو می‌گیرم، ولی سعی می‌کنم آب به كف اتوبوس نچکد.</font></div></div></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><div style="text-align: justify;"><div><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;بعدش هم می‌خواهم روی صندلی، نشسته نماز بخوانم. شاگرد شوفر یک كمی نگاهش کرد و</font></div></div></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><div style="text-align: justify;"><div><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;چیزی به او نگفت. به راننده گفت: عباس آقا، ببین این دختر بچه دارد وضو می‌گیرد ...</font></div></div></span></span><br><span class="style11"><span class="style13"><div style="text-align: justify;"><div> </div> </div><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">راننده هم همین‌طور که جاده را می‌دید، در آینه هم دختر را می‌دید. مدام جاده را می‌دید، آینه را </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">می‌دید، جاده را می‌دید، آینه را می‌دید. مهر دختر در دل راننده هم نشست. راننده گفت: دختر</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> عزیزم، می‌خواهی نماز بخوانی؟ صبر كن، من می‌ایستم. ماشین را کشید کنار جاده و گفت: </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">نمازت را بخوان دخترم، آفرین.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">چه شوفرهای خوبی داریم، البته شوفر بد هم داریم که هرچه می‌گویی: وایسا، گوش نمی‏دهد. او </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">برای یک سیخ کباب می‌ایستد، اما برای نماز جامعه نمی‌ایستد. در هر قشری همه رقم آدمی </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">هست. </font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">دختر می‌گفت: وقتی اتوبوس ایستاد، من پیاده شدم و شروع کردم به نماز خواندن. یک مرتبه </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">اتوبوسی‌ها نگاهش کردند. یكی گفت: من هم نخواندم، دیگری گفت: من هم نخواندم.شخص</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"> دیگری هم گفت: ببینید چه دختر باهمتی است، چه غیرتی، چه همتی، چه اراده‌ای، چه صلابتی، </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">آفرین، <strong>همین دختر روز قیامت، حجت است. خواهند گفت: این دختر اراده کرد، ماشین</strong></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><strong> ایستاد.</strong>&nbsp;یکی یکی آنهایی هم که نماز نخوانده بودند، ایستادند به نماز. دختر می‏گفت: یک مرتبه </font></p><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="times new roman,times,serif">دیدم پشت سرم یک عده دارند نماز می‌خوانند. می‏گفت: شیرین‌ترین نماز من این بود که دیدم،</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"> لازم نیست امام فقط امام خمینی باشد. منِ، بچه یازده ساله هم می‌توانم در فضای خودم امام باشم.</font></p></span></span>